Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

De Nederlandse bevolking vergrijst. Ouderen blijven langer mobiel en ze bepalen een steeds groter deel van de mobiliteit. Mede dankzij de opkomst van de elektrische fiets neemt ook het fietsgebruik sterk toe. Door deze ontwikkelingen valt ook een steeds groter aandeel van de verkeersslachtoffers onder ouderen. Senioren vormden dan ook een aandachtsgebied het beleid van de overheid om het verkeer veiliger te maken. Er is veel onderzoek verricht en er zijn middelen en interventies ontwikkeld om verkeersrisico’s bij ouderen te beperken.

Delen:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn