Population Health

Population Health

De gezondheidszorg staat onder druk door maatschappelijke en
demografische ontwikkelingen. Van umc’s wordt in toenemende mate
gevraagd dat zij naast innovaties in de academische zorg bijdragen aan
oplossingen om de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te
houden. Mede daarom kiest het LUMC voor population health als een van de
maatschappelijke speerpunten.

Het LUMC verstaat onder population health: het bestuderen van de
transitie van gezondheid naar ziekte in de populatie en onderzoek hoe de
kans op ziekte verkleind kan worden. Daarbij worden interventies om de
gezondheid van mensen te bevorderen ontwikkeld en getoetst. Vanwege het
maatschappelijk belang en de kansen in de regio kiest het LUMC voor een
krachtige ontwikkeling hiervan.
Er is een goede start gemaakt met population health binnen LUMC-Campus
Den, in samenhang met onderzoeksgroepen van het LUMC en de Universiteit
Leiden. Wij richten ons hierbij op bevordering van de gezondheid van
grote groepen mensen met een vergelijkbaar profiel, gebruikmakend van
informatie afkomstig uit grote hoeveelheden gegevens (Data Analytics).
Met ons nieuwe Leiden Controlled Human Infection Center (L-CHIC) zoeken
we oplossingen voor infectieziekten, die een serieuze bedreiging vormen
voor onze volksgezondheid.

Delen:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn