Informatie

- Gemakkelijker aangifte doen
met DigiD app -

Nederland – Aangifte doen op politie.nl is nóg eenvou- diger geworden. Met de DigiD app van de overheid kunt u inloggen zonder een wachtwoord in te voe- ren. Als u deze DigiD app gebruikt, is ook geen extra SMS-controle meer nodig.

Iedereen die online aangifte doet bij de politie moet zich legitimeren met DigiD. Zo kan vertrouwelijke in- formatie veilig worden gedeeld. Sinds 1 april dit jaar is een sms-controle verplicht tijdens het inloggen met DigiD. Dat is heel veilig, maar het duurt even. Inmid- dels bestaat de DigiD app die dit onnodig maakt.

Inloggen met de DigiD app
U kunt met de DigiD app op twee manieren inloggen:

Op uw telefoon of tablet logt u in met uw usernaam en alleen een pincode.
Op de computer scant u met de DigiD app op uw smartphone of tablet de QR-code op het computer- scherm. U kunt dan inloggen en meteen aangifte doen.

Download de app
De DigiD app is beschikbaar voor iOS en Android. Download hem alleen via de officiële stores.

• Download in de Apple Store
• Ontdek het op Google Play
Hulp nodig of wilt u meer informatie? Kijk dan op www.digid.nl/over-digid/app

Geen DigiD?
Hebt u nog geen DigiD, dan kunt u die aanvragen via de rijksoverheid: https://digid.nl/aanvragen Maakt u liever geen gebruik van DigiD, dan kunt u uiteraard nog steeds aangifte doen. Dat kan altijd op het poli- tiebureau en in sommige gevallen telefonisch of bij u thuis. U moet wel vooraf een afspraak maken via tele- foonnummer 0900-8844.

- Wanneer krijg ik personena-
larmering voor thuis vergoed? -

Persoonsalarmering pag 2

Of u een vergoeding voor personenalarmering krijgt, hangt af van uw situatie. Met een personenalarm voor thuis (personenalarm-ering) kunt u in een noodgeval verbinding maken met directe hulp of een meldkamer.

Lees meer…

Help de hartfalenpatiënt

“Continu dorst hebben is heftig en misschien zelfs on- nodig!”

Dr. Roland van Kimmenade, cardioloog bij Radboudumc en verpleegkundig specialisten Lisette Baltussen en Marjolein Verdijk.
Hartfalenpatiënten krijgen vaak het advies om tegen de klachten minder vocht te drinken. Maar een vochtbeperking is lastig, de patiënt heeft continu dorst. Daarom willen we voor eens en voor altijd onderzoeken of minder drinken wel zin heeft.

Lees meer…

- Verkeersveiligheid ouderen -

De Nederlandse bevolking vergrijst. Ouderen blijven langer mobiel en ze bepalen een steeds groter deel van de mobiliteit. Mede dankzij de opkomst van de elektrische fiets neemt ook het fietsgebruik sterk toe.

Door deze ontwikkelingen valt ook een steeds groter aandeel van de verkeersslachtoffers onder ouderen. Senioren vormden dan ook een aandachtsgebied het beleid van de overheid om het verkeer veiliger te maken. Er is veel onderzoek verricht en er zijn middelen en inter- venties ontwikkeld om verkeersrisico’s bij ouderen te beperken.

-Coronanieuwsblok-

Onderzoek naar het
coronavirus
in Nederland

Wat doet het RIVM Rijksinstituut voor Volk-sgezondheid en Milieu om de uit- braak van het nieuwe coronavirus (CO-VID-19) in Nederland te volgen?

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksge- zondheid en Milieu publiceert iedere dag over het aantal patiënten met CO-VID-19 in Ned-erland.

Dit zijn de ziektegevallen die GGD Ge- meentelijke Gezondheidsdienst ’en ver- plicht bij ons melden. We weten dat het aantal mensen dat het virus daadwerke- lijk heeft groter is. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting ge- test wordt.

Kennis en onderzoek
Natuurlijk brengen we ook op andere manieren in kaart hoe de uitbraak van het nieuwe corona-virus verloopt. Dat doen we door gegevens te verzamelen en analyseren.

Cardiologen bezorgd over hartpatiënten die wegblijven door coronavirus

Ook de Nederlandse Vereniging voor Car-diologie (NVVC) roept hart- en vaatpatiënten op om zich wel te melden bij acute klachten. Op dit moment wordt in kaart gebracht hoeveel de cardiologische zorg precies is afgenomen.

Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het coronavirus

De Nederlandse corona-aanpak om is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Inmiddels zijn er door de na-leving van de maatregelen sinds maart goede resultaten bereikt, de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien. De eerste uit-braakfase van het virus ligt daarmee achter ons. Nu komt er stap voor stap meer ruimte in de anderhalvemetersamenleving.

- Zelfredzaamheid -

Zelfredzaamheid is het vermogen van mensen om zichzelf te redden op alle levensterreinen met zo min mogelijk professio- nele ondersteuning en zorg.

Dat is in veel gevallen makkelij- ker gezegd dan gedaan, je zult toch enige medewerking moe- ten hebben van het Wmo in jouw gemeente en dat blijkt niet altijd het geval.

Ook ingeroepen hulp van man- telzorgorganisaties en praktijk ondersteuners bij huisartsen- praktijken leiden niet altijd tot het gewenste resultaat.

Lees meer…