Algemeen/Contact

- Wat is een AED? -

Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. 

Wat doet een AED?
Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet hele- maal stil. Dat lijkt alleen zo. De hartkamers worden heel snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer samentrekken. Dit heet ventrikelfibrilleren. Een AED is dan nodig om het hart te resetten en weer normaal te laten kloppen. Dit resetten noemen we defibrilleren.

- Hartpatienten Belangengroep -

De Hartpatienten Belangengroep zet zich in voor hart- en vaatpatienten en hun naasten in Nederland. Er zijn meerdere organisaties in Nederland die zich inzetten, op allerlei manieren voor de belangen van deze doelgroep.
Wij bieden informatie op regionaal en landelijk niveau, dit doen wij onderanderen door het beheren van het online platform, lotgenotencontact- en activiteiten en de informa- tiebrochure. De redactie informeert op een inhoudelijke, toegangelijke en hedendaagse manier.

AED bedienen
Een AED bevat 2 elektroden die je op de borstkas van het slachtoffer moet plakken. Als dat gebeurd is analyseert de AED het hartritme en je krijgt precies te horen wat je moet doen: doorgaan met reanimeren of op de knop drukken om een schok toe te dienen. De AED geeft geen schokopdracht als het hart echt stil staat of als iemand bewusteloos is, maar het hart goed functioneert.

Wie mag een AED bedienen? 
Iedereen mag een AED gebruiken, volwassen én kin- deren!
Maar het is wel beter om dit te leren en oefenen tijdens een reanimatiecursus. Je leert hoe een AED werkt en je oefent met het aansluiten en bedienen. Als je dan een keer echt een AED moet gebruiken geeft dat zekerheid en gaan er geen kostbare minuten verloren.

Moet ik doorgaan met reanimeren als een AED geen schok adviseert?
Reanimeren blijft bij een hartstilstand altijd nodig, ook al geeft de AED geen schok. Dit houdt de bloedsomloop in stand, totdat er professionele hulpverleners zijn. Zij kunnen soms met medicijnen het hart weer vatbaar maken voor een schok.

Lees meer…

- Contact -

Info@hartpatienten belangengroep.nl

Het algemene mailadres voor vragen en opmer- kingen aan Hartpatienten Belangengroep.

info@hartpatienten belangengroep.nl

Het mailadres voor het aanleveren van artikelen t.b.v. de website of de brochure van de Hartpatienten Belangengroep.

www.hartgroep.nl

redactie@hartgroep.nl

Hartpatienten Belangengroep maakt deel uit van Stichting Hartgroep Nederland. 

Stichting Hartgroep Nederland heeft de ANBI status en is officieel en erkend Goed Doel.

Producent brochure / Website Onderhoud
info@hetnbc.nl
Tel: 0598-850571

Vormgeving / Advertenties / Redacties
info@zorgmediabv.nl
Tel: 0598-850571

Zelf bloedprikken scheelt gedoe 
Wat kunnen we doen om patiënten zo veel mogelijk te ontlasten? Ziekenhuisapotheker Yuma Bijleveld kwam tot de conclusie dat het zo ‘simpel’ kan zijn als de pati- ent zelf, thuis, bloed te laten prikken. Want dan hoef je niet iedere keer naar het ziekenhuis te komen.

Lees meer…

Population Health 
De gezondheidszorg staat onder druk door maatschappe- lijke en demografische ontwikkelingen. Van umc’s wordt in toenemende mate gevraagd dat zij naast innovaties in de academische zorg bijdragen aan oplossingen om de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Mede daarom kiest het LUMC voor population health als een van de maatschappelijke speerpunten.
Het LUMC verstaat onder population health: het bestu- deren van de transitie van gezondheid naar ziekte in de populatie en onderzoek hoe de kans op ziekte verkleind kan worden. Daarbij worden interventies om de gezond- heid van mensen te bevorderen ontwikkeld en getoetst. Vanwege het maatschappelijk belang en de kansen in de regio kiest het LUMC voor een krachtige ontwikkeling hiervan.

Lees meer…

- Voor in de agenda -

Gezondheids Beurs

Datum: 4 t/m 7 februari 2021
Locatie: Jaarbeurs Utrecht

Zorgtotaal | Zorg & ICT

Datum: 2021 (n.t.b.)
Locatie: Jaarbeurs Utrecht

9e V&VN pijnverpleegkundigen congres

Datum: 8 September 2020
Locatie: De Reehorst Ede

RESCAR Congres

Datum: 6 juni 2020
Locatie: Gemeenschapshuis Oos Heim

Parkstad Gezondheidsbeurs

Datum: 7 November 2020
Locatie: Parkstad Limburg

Stadion 50 Plus Beurs

Datum: 15-19 September 2020 Locatie: Jaarbeurs Utrecht

Studiekeuze Beurs

Datum: 20-21 November 2020
Locatie: Jaarbeurs Utrecht

Vanwege de uitbraak van het coronavirus kunnen data afwijken, de organisaties van de evenementen houden de richtlijnen van de overeid nouwlettend in de gaten.