Home

- De zorg wordt nu overeind gehouden door vele duizenden zorgverleners -

Het coronavirus laat zien wat de goede en de zwakke punten in onze zorg zijn. De zorg wordt nu overeind gehouden door vele duizenden zorgverleners die iedere dag met hart en ziel hun werk doen. Nu gebeurt dat onder extra zware omstandigheden. Het virus veroorzaakt veel leed. In ziekenhuizen, in verpleeghuizen en elders. Toch gaan onze zorgverleners door, soms met gevaar voor hun eigen gezondheid. We zijn hen heel dankbaar voor hun moed en hun doorzettingsvermogen.

De coronacrisis laat ook zien hoe kwetsbaar het stelsel is. We zien dat concurrentie tussen zorgverleners en zorgverzekeraars niet werkt. Meer nog dan hiervoor wordt duidelijk dat samenwerken veel effectiever is. Dat niet het geld maar de deskundigheid van zorgverleners bepaalt wat goede zorg is.

Wat ook duidelijk wordt is hoe afhankelijk we zijn van het buitenland als het gaat om de productie van geneesmiddelen en beschermingsmiddelen voor zorgverleners. Ook zullen veel politieke partijen zichzelf wel voor de kop kunnen slaan dat ze ingestemd hebben met de privatisering van een belangrijk instituut dat vaccins kan ontwikkelen.

Er komen nog spannende maanden aan voor de zorg. Wij steunen onze zorgverleners waar we kunnen. En we kijken ook vooruit, over hoe het na deze crisis verder moet. We kunnen niet terug naar hoe het was. Niet terug naar de politiek die ziekenhuizen verkocht. Niet terug naar een systeem met een toenemende individualisering van kosten, zoals de almaar stijgende premies en een hoog eigen risico. We gaan niet terug naar de tijd waarin zorgverleners elkaars concurrenten waren.

Wij staan klaar om de samenwerking in de zorg permanent te maken. Deze crisis laat zien dat de marktwerking in onze zorg geen toekomst heeft. (Nationaal ZorgFonds)

- In 4 stappen je bloeddruk meten -

Een hoge bloeddruk kan schadelijk zijn. Gelukkig is er wel iets aan te doen. Maar hoe weet je of je een hoge bloeddruk hebt? Dat ontdek je door te meten. Doe mee!

Een hoge bloeddruk voel je meestal niet. Vanaf je 40e loop je een hoger risico op het krijgen van een hoge bloeddruk. Hoe eerder je een hoge bloeddruk ontdekt, hoe beter. Maak er daarom een gewoonte van om regelmatig je bloeddruk te meten. Dit kan thuis met een eigen bloeddrukmeter.

Bloeddruk meten in 4 stappen

Voor een betrouwbare meting is het belangrijk om deze steeds op dezelfde manier uit te voeren. Volg deze 4 stappen voor een betrouwbare meting van je bloeddruk.

Lees meer …

Senior woman with face mask in the supermarket

Mondkapjes in privétijd niet nodig

Met de huidige regels in Nederland is het niet nodig om in je privétijd

Coronavirus causes worldwide cancellation of flights and vacations. World tourist crisis caused by the Coronavirus outbreak.

Virusuitbraak en annuleringsverzekering

zelf annuleren: eerst bij reisorganisatie aankloppen

-Opkomen voor
Hart- en Vaatpatiënten -

Stichting Hartgroep Nederland is een erkend nationaal goede doel en vrijwilligersorganisatie en regionaal actief in veel provincies. De afgelopen jaren is steeds meer behoefte ontstaan aan een landelijke Hart- en Vaatpatiënten belangenorganisatie die met name goed luistert naar de achterban en zich daar ook sterk voor maakt. Onze activiteiten en vrijwilligers zijn door het land verspreid, opkomend voor de belangen van Hart- en Vaatpatiënten, hun naasten, begeleiders én mantelzorgers.

De tijd gaat soms erg snel, onze stichting is opgericht op 3 Augustus 2015, en bestaat dit jaar alweer 5 jaar!
De Hargroep heeft ANBI status en bestaat volledig uit vrijwilligers. In tegenstelling tot andere organisaties en goede doelen hebben wij dus géén betaalde (beroeps) krachten of dure directies, alle middelen komen dus ten goede van onze doelen.

Wij geloven in kostenbesparende samenwerking met zuster-organisaties die dezelfde doelen onderschrijven. Krachtenbundeling bij onder andere lotgenoten activiteiten zal dan ook direct zichtbaar zijn.

-Medicijnpaspoort -